• GRUNN TIL Å FEIRE: Bortsett fra et lastebilspeil har bybanen unngått ufrivilige sammenstøt med publikum siden mars. Her med 17. mai-pynt. FOTO: Bergens Tidende

Bybanen holder seg unna trøbbel

Nesten skadefri de siste fem månedene.