• FÅR SPRÅKREFS: Språkrådet ber Haukeland Universitetssykehus endre navn på hjerteavdelinga, og stramme opp nynorsken sin. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Må bytte navn

Hjerteavdelinga er ikke nynorsk nok.