3,5 års fengsel for overgrep mot småjente

Ein 31 år gammal mann er i Fjordane tingrett dømt til fengsel i tre og eit halvt år for gjentatte overgrep mot sambuaren si dotter.