Rekordlav strømpris

Det er flere år siden strømprisen var like lav som nå. - Jeg måtte sjekke to ganger, sier Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft da hun fikk se dagens strømpris.

GODT NYTT: Magasiner som fylles opp med vann er godt nytt for forbrukerne. Strømregningene som kommer fremover kan nemlig blir merkbart lavere.

I dag er spotprisen på 16,28 øre inklusive moms pr. kilowattime. Det står i sterk kontrast til de høye strømprisene i vinter som enkelte dager var på over én krone.

— Lavere har det ikke vært på tre år, sier Jeanne K. Tjomsland, informasjonssjef i Fjordkraft.

Den kraftige prisreduksjonen skyldes negative utsikter for verdensøkonomien, børsras og ikke minst elendig sommer- og høstvær med mye nedbør.

— Det er flere faktorer som spiller inn, men den viktigste er nok at lavere råvareetterspørsel har slått over på strømprisene, sier Tjomsland.

Fulle magasiner

Den våte sommeren har fylt opp landets 600–700 vannmagasiner etter to iskalde vintre på rad. Vinterens høye strømpriser skyldtes hovedsakelig at fyllingsgraden på sitt laveste var nede i 18 prosent, som følge av kulde. Nå har magasinene fått fylt seg opp til rundt 80 prosent, og det er ennå fire uker igjen av fyllingssesongen.

Det som trekker fyllingsgraden litt ned er de store vannmagasinene i høyfjellet som trenger to-tre sommersesonger med normale nedbørsmengder for å bli helt fulle.

— Det var mye som måtte hentes igjen, men nå har vi fått et skikkelig påfyll. Hvis magasinene fortsetter å fylle seg opp i ukene som kommer kan vi gå inn i en periode med veldig lave strømpriser. Dette er absolutt gode nyheter for norske strømforbrukere, sier Tor Arnt Johnsen, sjef for analyseseksjonen i NVE.

Hadde årets sommer vært preget av sol og badetemperaturer, kunne strømprisene nådd nye høyder til vinteren.

— Det hadde blitt en vanskelig situasjon hvis vi hadde fått en ny tørr og kald vinter uten et godt påfyll i sommer. Nå går vi inn i vinteren med et helt annet utgangspunkt enn vi gjorde i fjor, sier Johnsen.

Stor eksport i sommer

Kraftverk over hele Norge produserer i disse dager alt det remmer og tøy kan holde for å eksportere strøm til utlandet. Uten at det er noe kontroversielt i det, ifølge Johnsen.

— Mange magasiner har vært fulle og har måttet bli tappet i løpet av sommeren. Alternativet til å eksportere strøm har vært at overskuddsvannet hadde gått til spille, understreker han.

Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft er glad for de lave strømprisene både på sine egne og kundenes vegne. Hun ber imidlertid folk om å belage seg på en strømpris som øker i samme takt som gradestokken synker i månedene fremover.

— Prisene vil nok øke når vinterkulden setter inn og frosten kommer. Men vi tror ikke de vil bli like høye som de var forrige vinter, da en rekke uforutsette faktorer drev prisene oppover. Vi ser for oss normale vinterpriser på rundt 50 øre pr. kilowattime, sier Tjomsland.