• FOTO: Sævig Rune

Her kan du stå på skøyter i helgen

Nye vann er klarert.