Å se en verden i et sandkorn

Kikki Kleiven: Små mikroskopiske fossile rester av marine dyr og planter gir utrolig kunnskap om jordens historie og utvikling.