Slik var finansbyrådens tale

Vi fulgte fremleggelsen av bybudsjettet direkte.