- Det var utenfor enhver folkeskikk

Tor Bertelsens tidligere sjef, Ove Kjell Hole, opplevde Bertelsen som svært ubehagelig i den såkalte «dytteepisoden».