- Jeg kommer til duk og dekket bord

Ragnhild Stolt-Nielsen (H) har fått nøklene til byrådslederens kontor.