Mistenkt for sex-misbruk av pasient

Politiet har starta etterforsking mot ein mannleg sjukepleiar i Helse Førde etter at ein innlagt pasient slo alarm om sexmisbruk.