Vil ha flere klager

Over 22.000 pasienter i Helse Vest fikk ikke behandling innen fristen i 2009. Bare 407 av dem klaget på det.

TRENGER KLAGER: Viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen oppfordrer pasienter til å klage dersom de opplever fristbrudd. Arkivfoto: Silje Katrine Robinson
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Mange pasienter har trolig nok med sin egen sykdom, og orker ikke å klage, sier rådgiver Anne Karin Rinde hos Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Pasienter som har såkalt rett til nødvendig helsehjelp, får sin egen individuelle dato for når behandlingen skal settes i gang.

Brytes den datoen, kan pasientene klage. Blir klagen innfridd, får pasienten behandling innen 14 dager.

Men bare 1,8 prosent av pasientene som opplevde å få sin frist brutt i Helse Vest, valgte å klage i 2009.

I dag er ikke systemet godt nok

Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen

Jo flere klager, jo bedre Viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad ved Helse Bergen vet ikke hvorfor så få pasienter klager. Hun synes det er et problem.

— Dersom flere klager, fører det til et sikrere og bedre system for pasientene, sier Faugstad.

Hun lover imidlertid at helseforetaket jobber med å bedre informasjonen ut til pasientene.

— Vi er inne i en voldsom ryddeperiode nå. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har løftet pekefingeren og sagt at vi må rydde opp i dette, sier Faugstad.

Etter skandalen i Asker og Bærum, der det ble avdekket juks med ventelistene, har helseministeren gitt klar beskjed til alle helseforetakene om at pasienter som opplever fristbrudd må følges bedre opp.

Det betyr blant annet at ordlyden i brevet som går ut til pasientene skal bli mer forståelig. Helse Bergen skal også bedre datasystemene sine. I april innføres et nytt pasientjournalsystem som skal gi bedre oversikt.

- Blir sløve - I dag er faktisk ikke systemet godt nok. Det kan for eksempel oppstå fristbrudd som ikke er reelle, sier Anne Sissel Faugstad.

— Blir dere sløve av at så få klager?

— Nei, men vi blir sløve av at vi ikke er helt sikre på hva som er de riktige tallene, sier hun.

Det sykehuset som ikke klarer å holde sin behandlingsfrist, risikerer å måtte betale for pasientens behandling ved et annet sykehus. Forutsetningen er at pasienten klager.

— Ville det ikke ha vært et ris bak speilet om flere hadde klaget?

— Absolutt. Å måtte betale for at pasientene skal behandles ved andre sykehus, er en god sanksjon, sier Anne Sissel Faugstad.

— Men det er jo ikke slik at vi går med masse ledig kapasitet, legger hun til.

- Brukes ikke mot pasientene Helsetilsynet er svært opptatt av at pasientene må bli flinkere til å klage. Kun da blir en rettighet faktisk reell.

— Folk har en høy terskel for å klage på pasientrettigheter. De må forstå at det ikke blir brukt mot dem at de klager, sier underdirektør Rune Tjøsvoll hos Helsetilsynet i Hordaland.

— Er rettigheten verdt noe når så få klager?

— Tja. Hvis de ikke bruker den, kan man spørre om det, sier Tjøsvoll.

Avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo Pasientformidling bekrefter at det er få pasienter som klager.

— Vi ser at det er et stort gap mellom de som registreres som fristbrudd i Norsk pasientregister, og de som tar kontakt med oss. Vi skal nå kartlegge og analysere dette, sier Bøgseth.

Har du klaget? Tips oss på tlf. 2211 eller tips@bt.no

Publisert: