• TRAFIKKFORSKER: I fjor mistet 209 personer livet på norske veier. Forsker Rune Elvik har regnet ut at det er mulig å komme ned i 95 drepte årlig med full bruk av trafikksikkerhetstiltak. FOTO: TOM GUSTAVSEN, ROMERIKES BLAD

- Er mulig å halvere dødstallene

Løsningen er sikre biler, bedre veier, lavere fartsgrenser og flere politikontroller, ifølge forsker.