• SLOKKET: Brannmannskapene var raskt på pletten i Nye Sandviksvei, og fikk stoppet branntilløpet. FOTO: Rune Nielsen

Full fyr i barnevogn

Alarmen gikk i Sandviken.