• (1/2)
    Må VOKTES: Broen over Vågen må voktes 24 timer i døgnet for at den fortsatt skal få stå. Kommunen betaler deler av regningen. FOTO: Rune Nielsen

Kommunen betaler for nattevakt

Politiet krever at det må være døgnvakt ved broen over Vågen. Bergen kommune betaler for vaktholdet om natten. - Den får stå til i morgen og i beste fall et par dager til, sier kommunaldirektør Robert Rastad.