— Iveren etter detaljregulering innen noen områder mener jeg er et problem både i EU og i norsk politikk, sier statsminister Erna Solberg.

På vei fra Oslo til EU-hovedstaden Brussel ble statsministeren servert bergenske skillingsboller av BT.

I helgen skrev BT nemlig at et EU-direktiv kan sette en stopper for skillingsbollen, fordi den ofte har for høyt kanelinnhold.

— Istedenfor å gi velmente råd om ikke å spise så mye kanel fordi det er farlig, velger man å regulere hvor mye kanel man kan ha i boller. Man må kunne stole mer på folk. Her har EU absolutt et potensial, sier Solberg mens hun tar seg en halv bolle.

Dansk debatt

Debatten har også tatt fyr i Danmark, hvor man elsker sine kanelboller. Sverige har i motsetning til Danmark definert bollene som tradisjonsmat, og har dermed fått unntak fra kanelreglene.

Det norske Mattilsynet har så langt fulgt danskene, men det kan statsministeren fra Bergen nå få en slutt på.— Det er ikke noe problem å få skillingsbollen definert som tradisjonsmat, i hvert fall i området rundt Bergen, sier Solberg.

Vil tidligere inn

Selv om en skillingsbolle i seg selv kan virke banalt, sier eksempelet noe om hvor langt EU kan gå i å regulere forhold i utenforlandet Norge.

Den blå regjeringen har signalisert at de vil føre en mye mer offensiv Europa-politikk.

— Vi har ofte kommet seint inn i vanskelige saker. Da får vi bare sagt ja eller nei til allerede vedtatte direktiver, uten å få med våre synspunkter på veien dit.

- Men hvilken stemme har Norge når vi ikke er et EU-medlem?

— Jeg opplever EU som en interessant og politisk organisasjon hvor de som har de gode bidragene for Europas beste når frem, sier Solberg.

Krangler om innskudd

Men når Norge hever sin stemme mot Brussel, har det ofte vist seg vanskelig å bli hørt.

I tre år har Norge forhandlet med EU om å få beholde garantien som sikrer norske bankkunder innskudd på inntil to millioner kroner. Det norske regelverket er i strid med EUs harmoniseringsregler om at alle banker skal garantere for 100.000 euro (om lag 800.000 kroner).

— 100.000 euro har mye mer kjøpekraft i et land i Øst-Europa enn i Norge, sier Solberg.

Bankreglene kom i kjølvannet av finanskrisen, som viste behovet for mer regulering av finanssektoren.

EUs argument er at det vil virke konkurransevridende i favør norske banker dersom disse har en langt høyere innskuddsgaranti enn konkurrentene på kontinentet.

— Jeg mener det hadde holdt fint med et minimumsdirektiv. Den differansen som vil være der kunne EU fint levd med, sier Erna Solberg.

- Må tenke nedside

Gjennom EØS-avtalen har Norge en mulighet til å reservere seg mot direktiver. Det har vi kun gjort én gang, da Stoltenberg-regjeringen motsatte seg EUs postdirektiv. Nå har imidlertid den nye regjeringen godtatt postdirektivet.

Erna Solberg advarer mot å vifte ukritisk med reservasjonsflagget.

— Dersom vi bruker reservasjonsretten angående innskuddsgarantien, kan hele denne delen av EU-avtalen ekskluderes.

— Det kan bety at deler av bankvirksomheten ekskluderes fra EØS-avtalen. Det tror jeg norske banker ville oppfattet som vanskelig. Du må alltid tenke nedside før du diskuterer reservasjonsretten, sier hun.

Rush til Brussel

I tillegg til Erna Solberg, drar også europaminister Vidar Helgesen, utenriksminister Børge Brende og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Brussel denne uken.

Europaminister Helgesen har allerede tyvstartet sjarmoffensiven. Under et nylig møte i EØS-rådet, som er det høyeste kontaktpunktet mellom Norge og EU, ga han EU flere innrømmelser. Den nye regjeringen vil som nevnt innføre EUs tredje postdirektiv, som åpner for konkurranse også for brev under 50 gram. I tillegg vil Norge innføre en EU-forordning om barnemedisin.

Viktigst for EU, er kanskje at Norge nå har lovet å avskaffe ostetollen. EU har ment at denne var i strid med reglene om et fritt marked. Ostetollen skal også ha forsuret forholdet til våre Danmark og Sverige, som er viktige støttespillere for Norge i Europa.