— Da det ble konkurs tok jeg straks beslutningen om å trekke meg fra politisk arbeid. Jeg satte partiet fremst, sier Nesheim, som både trekker seg fra fylkeslaget og som lokallagsleder i Lindås.

- Partiets beste

Rolf Nesheim ble valgt til leder i Hordaland Venstre for to år siden. Men alt nå velger han å trekke seg. Årsaken er altså at Walde Gruppen, som han eier sammen med broren Haakon, gikk konkurs i midten av desember. Nær 200 ansatte i bygg og anleggsbransjen mistet jobben, og Walde-konkursen er en av de største i Hordaland på mange år.

Tidligere i sin karriere var Rolf Nesheim ordfører i Leikanger kommune og fylkesleder i Sogn og Fjordane Venstre.

— Betyr din beslutning nå at det er over og ut med partipolitikken for din del, for all fremtid?

— Jeg er i den alderen at jeg ikke vil avvise noe. Men her og nå er det partiets beste at jeg trekker meg, sier Rolf Nesheim.

Gammel sirkushest

En enstemmig valgkomité innstiller på Geir Kjell Andersland som ny leder når Hordaland Venstre holder sitt årsmøte om to uker.

TILBAKE: Geir Kjell Andersland gjør comeback i politikken

— Det er riktig at jeg er spurt, og etter en viss betenkningstid har svart ja til å stille. Men det er opp til årsmøte om de vil velge meg, sier en beskjeden 65-åring, som forlot aktiv politikk for 11 år siden. Da gikk han ut av bystyret i Bergen, der han var gruppeleder for Venstre.

— Jeg er jo en politisk sirkushest som har kjent lukten av sagmugg. Selv om jeg ikke har vært folkevalgt siden 2003, har jeg gått på møter i Venstre. Jeg var på landsmøtet senest i fjor, og sitter som partiets medlem i kontrollutvalget i Bergen kommune.

Etter en periode som direktør i Bufetat Vest, har Andersland de siste seks årene vært nemndleder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.