Kommunereform ga nedlagte skoler og flere byråkrater

Misfornøyde innbyggere og nedlagte skoler. Slik gikk det da Danmark snudde opp ned på kommunene i landet. Nå er det Norges tur.