- Det var ingen som nektet å slukke brannen

Brannvesenet måtte rykke ut, og så kom politiet.