Nå fylles byen med buekorps

Den største begivenheten blant byens buekorps er i gang.