Ole vende ryggen til verda. Det har han aldri angra på.

Vestlendingen: Livet i kloster er ikkje lenger som det var. Likevel har Ole Svalheim Støfring aldri angra på at han vende ryggen til verda.