• MED FAMILIEN: Mens mor og søsken lett kan skjule seg i terrenget, vil den lyse stokkanden slite med å finne et sikkert gjemmested. FOTO: Jan Arnesen

Se, den er hvit!