Er dette lovlig?

Har du sett denne logoen før? Kontor for skjenkesaker mener den reklamerer for alkohol.