- La være å bruke slik reklame

Leder i Antirasistisk Senter forstår reaksjonen på bildene i Kaffehuset Friele