• INFO: Kommunen lover å informere innbyggerne om bybanetraseen mot Åsane. Flere folkemøter skal avholdes.

Forlenger høringsfristen for Bybanen

26.april er fristen kommunen setter for at man kan komme med innspill og merknader til bybanetraseen mot Åsane.