• KNEKT HUNDEEIGAR: Quercus kan kome til å angripe igjen, meiner tingretten. Berit Grønnestad føler seg knekt, men vurderer likevel å anke saka.

Berit Grønnestad tapte kampen for bestevenen sitt liv

Tingretten meiner Quercus må avlivast. Hunden angreip og beit eit lam.