• TIL FARE: Et bilvrak, hensatt på Kvarven, blir hentet og bortkjørt av Bergen og Omland friluftsråd. FOTO: Foto: Bergen og Omland friluftsråd

– Folk skal vite at vi ikke ser gjennom fingrene med denne typen miljøkriminalitet

Se hva folk dumper fra seg i naturen.