Flere uten strøm etter stort steinras i Odda

Raset tok med seg en høyspentledning.