Kommunen vil ha nattero i sentrum fra klokken 23

I et nytt forslag til politivedtekter skjerpes kravene til nattero i tettbygde strøk og det foreslås forbud mot camping i offentlige parker.

NATTELIV: Krav om nattero i tettbygde strøk fra 23 til 06 kan bli et krav i de nye politivedtektene. Dette bilde er tatt i Vestre Torggate i Bergen. Paul S. Amundsen

Alle kommuner i landet vedtar sine egne politivedtekter. Disse består av retningslinjer for alt fra hvordan man skal oppføre seg på offentlig gate, hvor man kan sette opp telt eller hvilke konsekvenser det får dersom man spytter eller kaster glass på offentlige steder.

Dersom man bryter vedtektene kan man få bot av kommunen. Bergen kommunes politivedtekter er ikke blitt oppdaterte siden 1999, og Bymiljøetaten har derfor utarbeidet forslag til nye. Blant de mest konkrete endringene de foreslår finner vi følgende tre:

  • Forbud mot camping på offentlige steder i tettbygde strøk
  • Forbud mot kjøring og parkering i grøntområder mv.
  • Krav om nattero i tettbygde strøk mellom klokken 23 og 06.

Mindre støy

I de eksisterende politivedtektene er det allerede slått fast at det ikke er lov å delta i «oppløp», «sammenstimling», «støy» eller «bråk» som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Etaten ønsker å stramme til regelverket, slik at Bergens regler samsvarer med andre kommuners.

«Det er i dag en del støy i Bergen sentrum og sentrumsnære områder om natten. På bakgrunn av dette ser vi at det kan være hensiktsmessig å revidere politivedtektens § 3 som omhandler ro og orden på offentlig sted, ved at det tidfestes når det skal være nattero. Endringen er særlig ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av musikk- og feststøy», skriver etatsdirektør Lise Reinertsen.

Den nye presiseringen lyder derfor som følger:

«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00

SENTRUMSBEBOERE: Jan Hanchen Michelsen og Tormod Carlsen setter pris på de nye vedtektene. – Men jeg føler nachspiel er blitt et mindre problem de siste årene, sier Carlsen. Elias Dahlen

Tydeligere tidsrom

Blant representanter fra velforeningene i sentrum blir vedtektsendringen godt mottatt.

– Tidvis opplever vi problem med nachspiel. Da blir det fort en diskusjon om hva slags regler som gjelder. I den sammenhengen er det veldig greit at en har et klokkeslett å forholde seg til, sier Tormod Carlsen, styreleder i Bergen byliv, en paraplyorganisasjon for rundt 20 velforeninger.

Han forteller at de ved valget for tre år siden stilte spørsmål til lokalpolitikerne, og ba dem om å skjerpe inn kravene.

Jan Hanchen Michelsen, leder for velforeningen Sydnes og Nøstet, har blandede følelser for det nye forslaget til vedtektsendring.

– Det kan kanskje fungere som ris bak speilet, men vi er mest opptatt av dette med å bygge urbane kvaliteter. Det viktigste er at en tar hensyn til hverandre, lukker vinduet, skrur ned musikken og ikke samler seg ute på gaten. Det handler i bunn og grunn om sunn fornuft.

Unødvendig støy

Da dagens byråd kom til makten i 2015, la de frem en politisk plattform. Her slo Ap, KrF og Venstre fast at de vil «vil vurdere en modernisering av politivedtektene slik at unødvendig støy i større grad kan unngås». Nå leverer Bymiljøetaten på bestillingen.

Fagfolkene har sendt et forslag over nye politivedtekter videre til byrådet. Deretter skal de sendes ut på offentlig høring før de eventuelt blir endelig vedtatt.