• BRØDRESKAP: Philip Hazell (19), Andreas Eknes Minne (18), Nikolas Sætre (18) og Jan Fredrik de Leeuw (18) på «Narrungo Gangatang 2018» tror at det er lettere å få et tettere samhold på russevan, enn på de store bussene. FOTO: Bård Bøe

– Jeg tror vi blir mer sammensveiset på van

Gjennom blod, svette, tårer og øl knytter van-russen tette bånd. – Russetiden er så mye mer enn festing.