• STOR TAKK: - Med innsatsen sin, sitt vinnande vesen og si varme røyst har ho gjeve nynorsken eit andlet og ei røyst, og vi skuldar ho ein stor takk. Det skriv leiaren i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn i minneordet om Olga Meyer. FOTO: Stein J Bjørge / Aftenposten

Vestlandsrøysta har stilna

Det var uråd ikkje å like og ikkje å bli glad i Olga Meyer (88).