«Hele byen og halve Sandviken var der!»

«Hele byen og halve Sandviken var der!»