• FØR: Grieghallen-tomten sett fra Nygårdsgaten, før både rivning og bygging var begynt. Shell-stasjonen er fremdeles på plass, og det parkeres flittig foran Nygård skole.

Fikk Grieghallen-tomten av nazistene

Allerede ved Edvard Griegs 60-årsdag i juni 1903 ble ideen om en Grieghall i Bergen lansert. Men først under siste verdenskrig ble konserthallen tildelt tomten i Lars Hilles gate, der den står i dag.