• GJELDSSPIRAL: Barnehage for alle er et viktig politisk mål for de fleste norske partier. Men ikke alle foreldre betaler egenandelen, og får inkassosaker og stadig økende gjeld på grunn av det. I Bergen kommune har det vært stor diskusjon om hvordan disse sakene skal håndteres. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)

Antall familier med inkassogjeld til barnehagen er doblet på to år

55 bergenske familier har ubetalte barnehageregninger som har gått til inkasso. Antallet er doblet siden 2016.