- Kravet om eksklusjon er merkeleg

Forskar Dag Arne Christensen trur ordføraren i Kvam sit trygt etter snuoperasjonen i skulesaka.