Verden har en matutfordring. I Bergen kan løsningen bli tomater på taket.

Drivhus på hustak kan gjøre Bergen til en landbrukskommune igjen, ifølge ny rapport.