Sterkere hasj blir stadig oftere beslaglagt

For første gang siden 2014 øker tallet på narkotikasaker.