KNM «Trondheim» skal på sjøen igjen

KNM «Trondheim» må likevel ikke kondemneres.