Villrein skyr Riksvei 7

Beitende reinsdyr holder seg borte fra Riksvei 7 over Hardangervidda, særlig om vinteren. Det kommer fram i en ny rapport fra Institutt for Naturforskning (NINA).