Mangler grunnleggende mattekunnskap

Elevene i den videregående skolen har ikke tilegnet seg den matte-kunnskapen som læreplaner forutsetter i ungdomsskolen.