— Hamre og hans plan representerer nettopp det jeg har vært på jakt etter i hele den prosessen: Motargumenter til den rådende oppfatning. Det er fint med fagfolk som tenker annerledes, og tør presentere alternative løsninger, sier Frølich.

Det var etter diskusjonen om bybane over Bryggen Frølich innså hvor vanskelig det er å nå frem andre synspunkter enn den som omgis Bergen kommune.

— Nå er det overlatt til frivillig arbeid for å få frem alternative løsninger. Hamre er åpenbart en flink fagmann, presenterer en helhetlig og interessant løsning og bør lyttes til, sier Frølich.

Stortingsrepresentanten har invitert Hamre til kaffe og samtale om den 63 sider tykke rapport om bybane for stor-Bergen.

I samme båt

Frølich laget selv sin alternative bybaneløsning da han og noen politikerkollegaer brukte 18 000 kroner av egen lomme for en illustrasjon av hvordan Bryggen kunne bli med banen i tunnel.

— Slik sett er Hamre og jeg i samme båt, smiler Frølich.

Geografen Jon Hamre har fortid som trafikkplanlegger i NSB og Miljøvernforbundet. Han har brukt hundrevis av timer på å regne ut store og detaljerte rutetabeller, kjørt opp traseer, målt avstander, lest geologiske rapporter og tjukke utredninger fra inn- og utland for en fullt utbygd baneløsning for Bergens-regionen.

Hovedpoengene hans er at bybanen må gå raskere, flere innbyggere må ha gangavstand til stasjonene og banen må bygges til alle bydeler. Og den må gå i tunnel bak Bryggen, og ha en stasjon ved Byparken som knutepunkt.

Eksperter under overflaten

— Da jeg jobbet for tunnelløsning bak Bryggen, ble vi fortalt at en slik løsning ville føre til at hele bybanen sank ned i et svart hull på grunn av grunnvannsproblematikken. Da tunnel-løsning vant frem, ble jeg kontaktet av flere fagfolk som sa de er enig med meg. Men de ville ikke bli navngitt offentlig. Det forteller meg at det finnes alternative faglige vurderinger under overflaten, men at det er vanskelig å få disse frem. Derfor er det også så viktig at Hamres plan nå diskuteres, sier Frølich.

Han mener Hamres bybaneplan er så omfattende og detaljert at det er vanskelig å ta stilling til de ulike løsningene nå. Men han synes den tilfører diskusjoner viktige innspill:

— Hamre ser behovet for at bybanen må gå hurtigere, og samtidig være lett tilgjengelig for mange. Jeg er glad i bybanen, men synes den nå går for sakte.

— Hamre presenterer et helhetlig rutenett for stor-Bergen. Det er vanskelig å vurdere realismen i fremtidsvisjonen, men det er forfriskende å lese.

— Sentrumsløsningen med en stor stasjon på gateplan ved Byparken i Kaigaten er spennende. Jeg er ikke så blindet av mitt eget forslag om en undergunnstasjon at jeg ikke ser at dette er et godt alternativ.

I seneste laget

Peter Frølich hadde ønsket seg at Hamres plan var blitt kjent tidligere.

— Han er nok ute i seneste laget, men det er aldri helt for seint. Jeg nekter å tro at planen ikke har gode poenger som kan tas med i det videre arbeidet. Det er tid nok til å gjøre justeringer, sier Frølich.

Ap inviterer til møte

Arbeiderpartiets gruppeleder i komite for miljø- og byutvikling, Geir Steinar Dale, har allerede hatt kontakt med Jon Hamre.

— Jeg har invitert ham til Ap-gruppen denne uken for å informere. Vi ønsker flere opplysninger, og også snakke med flere fagmiljøer om løsninger for utvidelse av bybanen.

— Er det noen spesielle sider ved Hamres planer som virker interessante?

— Videreføring av banen mot vest. Åsane er ikke den siste strekningen vi skal bygge, og planen legger frem en enhetlig løsning. Dessuten vurderer Hamre reisetid på en annen måte enn den opprinnelige planen. En viktig suksessfaktor er å gjøre bybanen tilgjengelig, og samtidig korte reisetiden.

Også Dale er opptatt av at Hamres innspill kommer i 12. time:

— Noen av de løsningene han foreslår er tidligere vurdert av fagmyndigheter, og andre løsninger er valgt. Men det behøver ikke være for sent å se på andre innspill.

Ros fra De Grønne

Miljøpartiet De Grønne og Sondre Båtstrand berømmer Hamre for et friskt forslag der behov for høy fart og god tilgjengelighet kombineres.

— Jeg har allerede hatt en samtale med ham, og vil også involvere bystyregruppen, sier Båtstrand.

— Kommer innspillet for sent?

— Det er kanskje i seneste laget, men det verd å se nærmere på. Vi må nå handle raskt om vi skal få planen med i diskusjonen, sier Båtstrand

ROSER: - Hamre er åpenbart en flink fagmann, sier Høyres Peter Christian Frølich.
Rune Sævig