45-åringen er funnet skyldig i å ha begått omfattende seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt.

En lang rekke seksuelle overgrep skjedde ifølge NRK over en periode på fire år. De startet da gutten var mellom ti og elleve år. Han er nå i tyveårene. I Bergen tingrett ble overgriperen dømt til fengsel i fem år, hvorav to år var betinget.

Lagmannsretten fant få formildende omstendigheter og gjorde hele straffen ubetinget. Bergen tingrett dømte i juni i fjor en nå 73 år gammel mann til syv års fengsel for seksuelle overgrep mot den samme gutten og hans bror. Mannen trakk anken sin før saken kom opp i Gulating lagmannsrett. Overgrepene startet ifølge dommen i 1997 og pågikk over en fireårsperiode.