Sheikh Mujib-familien

har sin base i partiet Awami League (AL) — et sentrum-venstre parti som ledet frigjøringskampen mot Pakistan frem til løs-rivelsen i 1971. Landsfaderen Sheikh Mujibur Rahman var partileder og ble president i den første demokratiske regjeringen, men han og det meste av familien ble drept i et attentat i 1975. De militære tok makten under påskudd av at han ville gjøre landet til en sosialistisk ettpartistat. I 1982 tok andre deler av militæret makten, og forskjellige militære diktatorer regjerte i mange år. Ledes nå av Sheikh Hasina , en av landsfaderens to døtre som overlevde attentatet. Hun har vært statsminister i to perioder, fra 1996 til 2001 og fra 2009 og til i dag.

Hasinas sønn, Sajeeb Ahmed Wazed , som bare kalles Joy, er spesialrådgiver for partilederen - det vil si sin mor. Mange lokale ledere har bedt ham ta et ansvar for partiet, ifølge partipressen.

I tillegg til disse tre er en rekke andre medlemmer av familien plassert i sentrale stillinger. Mange av dem har sine private foretak - med statlige kontrakter.

Zia-familien

har sin base i partiet Bangladesh Nationalist Party (BNP), som ble dannet av en av landets første militære diktatorer, Ziaur (Zia) Rahman . Han er ikke i slekt med Rahman-familien i det andre partiet. Zia dannet partiet i 1978 for å avmilitarisere regimet og befeste sin makt, og partiet vant (selvfølgelig) valgene militærregimet holdt i 1979.

I 1981 ble Zia drept i et politisk attentat, og nye militære ledere tok over. Derfor ble ikke Zia-dynastiet etablert før hans enke, Khaleda Zia overtok partiledelsen og vant de første demokratiske valgene i 1991. Khaleda ble landets første kvinnelige statsminister, først fra 1991 til 1996, og igjen fra 2001 til 2006.

Zia-familien bygget opp sin base i partiapparatet, regjeringsapparatet og i det private næringsliv mens hun var statsminister. Hennes nå avdøde bror og søster fikk viktige stillinger i partiet, og i 2009 ble hennes sønn Tarique Rahman utnevnt til partiets første viseformann. Familiearvefølgen er dermed sikret også for BNP.