• «LEGALISERINGSVIND»: - Gjennom internett får ungdom mye påvirkning om de ufarlige og positive sidene ved hasj. Samtidig er det en «vind» av legalisering rundt cannabis som er vanskelig å demme opp for, sier Mette Borthne Jentoft i Psykiatrisk ungdomsteam i Helse Bergen. Skoleelever tatt i narkoaksjonen denne uken kan bli henvist hit, eller til et tilsvarende tilbud ved Bergensklinikkene. FOTO: Odd E.NERBØ

- Cannabis påvirker unge hjerner

Bruk av cannabis er hovedårsaken til at ungdom kommer til Psykiatrisk ungdomsteam. Skoleelever tatt i narkoaksjonen denne uken kan bli henvist hit.