Bygger stort også på Os

1200 nye boliger på Osøyro skal bidra til å gjøre bygdesenteret til en småby.