Noryards skal bygge nytt skip for 700 mill.

Noryards skal bygge et offshorefartøy for Boa Offshore i Trondheim.