Justisdepartementet bekrefter at norske myndigheter har fått informasjon om at den nye afghanske flyktningministeren ønsker å gjennomgå og reforhandle alle returavtalene landet har inngått.

Den norske asylaktivisten Mona Bentzen intervjuet torsdag, via tolk, Afghanistans flyktningminister, Seyyed Hossein Alemi Balkhi.

BT har fått tilgang til lydopptak og tolkens oversettelse, der ministeren blant annet snakker om utviklingen siden Afghanistan skrev under returavtale med Norge og andre land i 2012. Oversettelsen er gjort av den anerkjente tolken Latif Sarshar.

Lørdag sier Balkhi også det samme i et intervju med Klassekampen.

— Sendte brev personlig

— Situasjonen er endret nå. Det er slik at de som blir sendt tilbake til Afghanistan, spesielt hvis de er fra utrygge områder, så kan de ikke reise dit fordi situasjonen er forverret. På dette tidspunktet er vi ikke for at en sendes tilbake. Verken fra Norge eller andre land, sier flyktningministeren, ifølge oversettelsen.

Etter å ha tatt opp situasjonen til en familie som nylig ble sendt tilbake til Afghanistan, sier Balkhi:— Jeg har personlig skrevet et brev til Norge og en del andre land. Dette blir sendt via afghansk UD hvor vi har skrevet at vi ønsker å gjennomgå disse returavtalene på nytt. Noen av disse må endres da. Og så har vi sagt at ingen må sendes tilbake.

Bentzen spør deretter om dette gjelder alle, hvoretter ministeren ifølge oversettelsen svarer:

— Vi har skrevet og bedt disse myndighetene om å sende verken kvinner, barn eller andre. Ikke noen før den nye returavtalen har trådt i kraft.

Bekrefter møte

BT spurte i går Justisdepartementet og den norske ambassaden i Kabul om de kunne bekrefte opplysningene. Justisdepartementet svarte til slutt følgende på e-post, signert kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen:

«Justis- og beredskapsdepartementet kan bekrefte at vi har fått informasjon om at den nye afghanske flyktningministeren ønsker å gjennomgå og reforhandle alle returavtalene landet har inngått, deriblant den norske.»

Johansen sier at den norske ambassaden i Kabul har hatt et møte med det afghanske flyktningdepartementet, og at det ble presentert et notat.

— Hva var innholdet i notatet?

— Det må du nesten spørre afghanerne om.

- Ba ikke om stans

Johansen bestrider derimot Hoseinis angivelige utsagn om at Afghanistan har bedt Norge stanse alle utsendelser inntil en ny avtale er reforhandlet.

«Det er ikke sagt hvilke deler av avtalen afghanerne ønsker endring av. Noen konkrete endringsforslag er ikke mottatt. Viseministeren ga uttrykk for at eksisterende avtale gjelder inntil den eventuelt er endret», skriver Johansen — og gjentar:«Vi har ikke mottatt melding om at afghanske myndigheter ønsker å suspendere eksisterende avtale i påvente av eventuelle endringer.»

Tidligere har både justisminister Anders Anundsen og statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet flere ganger benektet at samarbeidet med afghanske myndigheter er dårlig.

I stortingshøringen la Anundsen vekt på at det kun var problemer knyttet til én enslig retur i 2014. I et leserinnlegg beskrev ministeren brevet han da fikk slik: «Ingen dramatikk - dette er en del av den løpende kontakten norske myndigheter har med alle land vi returnerer til.»

BT forsøkte fredag å intervjue flyktningminister Seyyed Hossein Alemi Balkhi, men det ble avslått fordi det var fridag i Afghanistan.