Beklager overfor Schaefer og Monikas mor

Fungerende politimester John Reidar Nilsen beklager politiets behandling av varsleren Robin Schaefer. Samtidig beklaget han overfor Monikas mor.

Publisert Publisert

VARSLER ENDRINGER: Politimester John Reidar Nilsen varsler endringer i Hordaland politidistrikt etter at politidistriktet kritiseres i en ny rapport fra Advokatfirmaet Wiersholm.. Foto: GIDSKE STARK

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Kristina Sviglinskaja mistet datteren i sitt hjem i Sund 14. november 2011. Politiet konkluderte med at det var selvmord, og saken ble først åpnet igjen etter at Robin Schaefer hadde påpekt mangler ved etterforskningen.

Torsdag la Fougner-utvalget frem sin rapport. De kom med sterk kritikk for måten Schaefer ble behandlet påav ledelsen i politidistriktet.

Geir Gudmundsen trådte til side som politimester som følge av saken. John Reidar Nilsen er fungerende politimester. Torsdag møtte han pressen klokken 13.00 på politihuset i Bergen.

Kontaktet Schaefer

— Jeg beklager overfor Schaefer at han ikke har blitt behandlet på en korrekt måte som varsler, sa Nilsen.

Han opplyste at han har bedt Spesialenheten for politisaker vurdere politidistriktes håndtering av Schaefer. Videre fortalte han at han kontaktet Schaefer personlig for et par uker siden etter at han hadde fått faktum i saken oppstilt på en samlet måte.

— Jeg vil ikke gå inn på detaljer i samtalen vår, sa Nilsen, som også beklaget overfor Monikas mor.

Han legger ikke skjul på at ansatte i Hordaland politidistrikt har hatt det vanskelig, men påpeker at andre har hatt det vanskeligere. Da tenkte politimesteren først og fremst på Monikas mor og Schaefer.

Varsler endringer

Den fungerende politimesteren opplyste at det kommer endringer i organisasjonen som følge av politiskandalen. En egen avdeling skal opprettes for å sikre at varslere ivaretas.

— Dagens ordning der nærmeste leder har ansvar for å håndtere varslersaker må endres, sa Nilsen.

Han mener det er menneskelig å feile og at det også i Hordaland politidistrikt vil bli begått feil i fremtiden.

— Det må være rom for å gi kritikk og konstruktive tilbakemeldinger. På den måten vil vi kunne lære av våre feil, sa Nilsen.

Publisert