• RYDDER: Her jobbes det i området mellom Sollien og Landåslien fredag kveld. FOTO: ØRJAN TORHEIM

Snøhaugene dumpes i fjorden