«Dette vitner om en urovekkende liten respekt for norsk lov», slår utvalget fast i en uttalelse de kom med torsdag.

I torsdagens papir-BT kom det frem at regjeringspartiene Frp og Høyre har fremmet forslag i Stortinget om å endre offentleglova. Forslaget innebærer at alle sakslister og saksdokumenter i byrådets forberedende møter skal hemmeligholdes.

Pressens offentlighetsutvalg vil på det sterkeste advare mot at forslaget får flertall i Stortinget.

«Dette betyr at alle saker som diskuteres på et tidlig tidspunkt, eller saker der det aldri kommer noen innstilling eller vedtak, kan holdes hemmelig for samfunnet» skriver utvalget i en uttalelse.

Får ikke påvirke

Til BT torsdag uttaler flere jurister seg kritisk om lovendringen.

— Et grunnleggende og viktig hensyn bak innsynsretten er at folk skal ha innsyn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Folk skal ha mulighet til å sette seg inn i saken slik at de kan gjøre seg opp en mening på et opplyst grunnlag, før vedtak fattes, sier Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

— Dette er klart i konflikt med idealer om åpenhet og en gjennomsiktig beslutningsprosess, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Økt hemmelighold

Offentlighetsutvalget mener innbyggerne i samfunnet dermed mister retten til å kunne påvirke politiske saker når muligheten for påvirkning er størst, nemlig før byrådet har fattet sin endelige beslutning.

«Økt hemmelighold om denne type dokumenter er etter utvalgets syn uforenelig med formålet med offentleglova, som nettopp er å tilrettelegge for en åpen, offentlig virksomhet slik at folk kan delta i samfunnsdebatten på et opplyst grunnlag».

Fylkesmannen, Justisdepartementet og Sivilombudsmannen har allerede slått fast at måten byrådet i Oslo og Bergen hemmeligholder dokumenter i dag er ulovlig.«I stedet for å sørge for at dagens praksis blir i tråd med loven, møter representanter fra Stortinget dette med et krav om lovendring. Dette, sammen med innholdet i det fremlagte lovforslaget, vitner ikke bare om en manglende forståelse for offentlighetsprinsippet, men også en urovekkende liten respekt for norsk lov».

«Ikke alvorlig»

Offentlighetsutvalget stiller seg dermed sammen med Presseforbundet og jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i å advare mot lovendringen.

Ola Elvestuen i Venstre, som gir sin støtte til forslaget i Stortinget, mener likevel endringen ikke er så alvorlig.

— Dette er mindre justeringer som skal tilpasse lovverket til praksisen i parlamentarisk styrte kommuner, sier han til BT.