• KRASJ: 60 biler kolliderte på Åsaneveien.

Kjedekollisjon med 60 biler på E39

Svært glatt veibane.